Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A www.panorama-ingatlan.hu és www.panoramagyor.hu használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

 

1. Az adatkezelő személye
A www.panorama-ingatlan.hu és www.panoramagyor.hu használatával, szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az üzemeltető.
A Panoráma Immobilien Kft. adatkezelése során személyes adatként kezel minden olyan adatot, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint annak minősül. Az adatok kezelése során betartjuk a jogszabályi kötelezettségeket.
Az adatkezelést kizárólag a Panoráma Immobilien Kft. végzi, szervere szerződött szolgáltatónál van elhelyezve, ám e szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak sem.


2. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
A www.panorama-ingatlan.hu és a www.panoramagyor.hu böngészése és az onnan történő letöltés regisztráció, személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges.

Az elérhető szolgáltatások egy része azonban személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az üzemeltető egyértelműen jelzi a megadandó adatokat.
Ezek különösen az alábbiak lehetnek:
Név, E-mail cím, Telefonszám

A honlap használata során tudomásunkra jutó személyes adatokat az elvárható legnagyobb gondossággal kezeljük, harmadik személy számára nem adjuk tovább. A honlap technikai hátterét szolgáltató társaságok a hatályos szerződések és jogszabályok értelmében önállóan nem kezelik az adatokat.
Amennyiben valamely szolgáltatás igénybevételéhez Ön személyes adatot ad meg, a szolgáltatás igénybevételét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5. § (1) a) pontja szerinti hozzájárulásnak tekintjük személyes adatainak kezeléséhez.

Amennyiben Ön valamely szolgáltatás igénybevételéhez megadja e-mail címét, azt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezeljük. Az Ön által megjelölt szolgáltatás biztosításán túlmenően nem használjuk az e-mail címét, azt harmadik személy tudomására nem hozzuk.
Ön nevének és e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy technikai, vagy kereskedelmi/értékesítési üzeneteket küldhessen Önnek a www.panorama-ingatlan.hu és a www.panoramagyor.hu tulajdonosa/üzemeltetője és tulajdonosi-kiadói érdekköre.

A www.panorama-ingatlan.hu és a www.panoramagyor.hu látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják, a regisztráció nyújtotta plusz szolgáltatásokat önként veszik igénybe.

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a www.panorama-ingatlan.hu és a www.panoramagyor.hu a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, és/vagy adatai törlését kérni.
A törlés kezdeményezése a www.panorama-ingatlan.hu ?hoz, illetve a www.panoramagyor.hu -hoz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.

A honlap egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlokat helyezünk el automatikusan az Ön számítógépén. ("cookie"). Ennek megtörténtéről Ön nem kap további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.
A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiből, illetve annak Internet címéről (IP) naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az üzemeltető és a tartalomszolgáltató kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatoknak minősülhet. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére az üzemeltető és a tartalomszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.

 

3. Az adatkezelés célja
A szolgáltatás hatékony nyújtása, ezzel kapcsolatos értesítések, tanács- és ajánlatadás, üzletszerzés.

 

4. Felhasználó nyilatkozat
A felhasználó a regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen nyilatkozatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az adatkezelő az adatkezelési nyilatkozatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen adatkezelési nyilatkozat/szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

A felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.

 

5. Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési nyilatkozatot a felhasználóknak a honlapon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított nyilatkozatot az adatkezelő a honlapon legkésőbb a módosított adatkezelési nyilatkozat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon közzéteszi.

 


Ingatlan kereső

-